dilluns, 25 de febrer de 2013

Acta de la 1a assemblea veïnal (2013/02/23)

Un moment de l'assemblea del dia 23.


Hora d'inici: 18:10. Assistents: entre 100 i 125.
En primer lloc es va justificar la celebració de l'assemblea per la problemàtica relacionada amb la mina de la Bassa Roja, tot i que ja fa un cert temps que es pensava crear una assemblea permanent per debatre i fer propostes sobre el Costur que volem per al futur. Es va explicar què és una assemblea i quines premisses volem que tinga la nostra. Bàsicament volem que siga un espai de debat i intercanvi d'idees on cada veí es represente a ell mateix i puga fer escoltar la  seua veu. Volem també que siga un espai sense crits i respectuós amb les opinions dels altres. Finalment volem que siga un espai que faça propostes per millorar el futur del nostre poble i que aquestes propostes siguen recollides per qualsevol ens que tinga capacitat de tirar-les endavant.
A continuació es van presentar els ponents que per ordre d'intervenció van ser:
Fina García y Toni Albert com a representants de la Plataforma No a la Contaminació. Fina va explicar breument com i perquè s'ha creat la Secció de Costur de la Plataforma i quines són les nostres finalitats.
Josep Miquel Ribés, professor de Llengua de l'IES Àlvaro Falomir d'Almassora i membre de la Secció de Costur de la PNC, va exposar la informació sobre la mina de la Bassa Roja de què disposàvem en el moment de l'assemblea. Va tractar d'explicar els passos que s'han donat fins ara, la magnitud de l'explotació i va fer un repàs dels punts a favor de la mina (bàsicament econòmics) i dels punts en contra centrats bàsicament en els efectes nocius per a la salut de les persones i per al medi ambient.
Joaquin García, professor de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de l'IES Àlvaro Falomir d'Almassora, va explicar què és i com es forma el relleu kàrstic i per tant què és i com s'ha format el pla de la Bassa Roja, alhora que va incidir en el valor del patrimoni natural i la seua conservació.
Hector Guiral, metge otorinolaringòleg, va parlar sobre els nombrosos i greus problemes de salut generats per les explotacions mineres a cel obert; problemes l'efecte dels quals ja patim actualment com a conseqüència de totes les explotacions i indústries que ens envolten i que fora bo no incrementar amb noves explotacions en una zona ja saturada per la contaminació.

Torn obert de paraula:
Durant el torn obert de paraula es van expressar diverses opinions i es van fer unes quantes propostes. Potser les preguntes que més interès van generar entre els assistents van ser saber en quin moment es troba la tramitació de l'expedient i si encara es poden fer actuacions encaminades a impedir la instal·lació de la mina.
Respecte a la primera es va dir que, pel que sabem, falten almenys l'aprovació de la DIC (Declaració d'Interès Comunitari) per part de la Conselleria de Medi Ambient i la concessió de la Llicència d'Activitats per part de l'Ajuntament.
No tot està fet. Encara es pot actuar sobre el procés. Ara bé hem de ser conscients que la mina només poden aturar-la les actuacions de l'administració local i autonòmica. L'assemblea pot expressar la veu del veïnat i aportar informació com el dossier informatiu  "El pla de la  Bassa Roja: un paratge singular del terme de Costur" que ja s'ha fet arribar a l'Ajuntament, a la Conselleria de Medi Ambient, a la Conselleria d'Indústria i al grups municipals de l'Ajuntament de Costur
També es va comentar que l'empresa ha de presentar un projecte de trasllat del camí ramader que la Conselleria de Medi Ambient reconeix que passa per dins del pla de la Bassa Roja i que, per tant, es veu afectat per la mina.

Acords votats i presos en consideració:
  1. L'assemblea es va posicionar majoritàriament en contra de la instal·lació de la mina al pla de la Bassa Roja. No va haver cap vot a favor i només va haver una abstenció que va justificar la seua posició tot dient que pensava que hauria d'haver un temps prudencial per assimilar la informació exposada i a partir d'aquell moment començar a actuar.
  2. Es va formar una comissió de 6 persones voluntàries que siguen les interlocutores de l'assemblea davant de l'ajuntament. La comissió va quedar formada per: Josep-Miquel Ribés, Nathalie Rosay, Carmen García, Francisco Pallarés, Fina García, M. Cruz García.
  3. La mateixa comissió va quedar encarregada de redactar un manifest contrari a la instal·lació de la mina i favorable a la protecció del pla de la Bassa Roja. Aquest manifest s'aprovarà a la propera assemblea i es lliurarà a l'Ajuntament acompanyat d'una recollida de signatures.
  4. La propera assemblea se celebrarà el dia 16 de març de 2013. L'ordre del dia es comunicarà juntament amb la convocatòria de l'assemblea.

    Hora d'acabament: 20:30 hores.
D'esquerra a dreta: Josep-Miquel Ribés, Joaquín García, Fina García, Toni Albert i Héctor Guiral.


L'assitència a l'assemblea va ser molt considerable malgrat el fred intens.

.