dilluns, 27 de maig de 2013

Sobre un cartell aparegut al facebook del grup

Aquest cap de setmana s'ha publicat un cartell al facebook del grup Un altre Costur és possible en el qual apareixen un fotomontatge sobre la Bassa Roja, una alusió al Sr Alcalde de Costur i l'adreça d'aquest blog. Crec que jo, Josep-Miquel Ribés, com a administrador, he de fer algunes puntualitzacions:

  1. Vaja per endavant el meu respecte més absolut per la llibertat d'expressió. Pense que la ciutadania té dret a expressar les seus opinions, la seua indignació i fins i tot el seu cabreig de les maneres que considere més adequades sempre i quan no sobrepassen els límits de la legalitat, l'educació i la correcció.
  2. Al facebook apareix el nom de la persona que ha penjat el cartell. Supose que aquesta persona deu ser l'autor i que ha tractat d'expressar la seua indignació de la manera que ha considerat més oportuna. Com he dit abans no hi tinc res en contra.
  3. Pense que al cartell s'hauria d'haver indicat clarament qui n'és l'autor perquè l'aparició de l'adreça d'aquest blog convida a pensar que aquest blog, i més concretament jo com a administrador, podria ser l'autor del cartell.
  4. El fet que aparega l'adreça d'aquest blog al cartell no vol dir de cap manera que l'administrador d'aquest blog tinga res a verure en l'autoria del cartell. De fet ni sóc en sóc l'autor ni el cartell està publicat en aquest blog.
  5. Aquesta confusió sobre l'autoria s'haguera pogut resoldre fàcilment tot indicant clarament l'autoria del cartell perquè no en quedara cap dubte i afegint davant de l'adreça del blog el text següent: Podeu trobar informació sobre el tema a:

Expressem les notres opinions de la manera que considerem més oportuna però sense crear situacions que puguen donar lloc a interpretacions errònies.