dijous, 6 de juny de 2013

Acta de la 3a assemblea veïnal (2013/05/11)

Hora d’inici: 18:00. Assistents: 50 persones.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura  de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Informacions sobre les accions realitzades.

3. Demanar una reunió formal amb l’equip de govern.

4. Participació en la Mostra Cultural de l’Alcalatén.

5. Dossier Descansadero de la Bassa Roja.

6. Noticia L’Alcalatén territori Intel·ligent.

7. Anàlisi de l’estudi d’Impacte Ambiental.

8. Torn obert de paraula.


1.- Lectura  de l’acta de l’assemblea anterior

Es Llig l’acta anterior i s’aprova per unanimitat.


2.- Informacions sobre les accions realitzades.


-Lliurament de 2540 signatures i 20 adhesions d’entitats. El divendres 10 de maig es van lliurar al Registre de l’Ajuntament de Costur les signatures recollides. El número de signatures és molt considerable i suposa un èxit veïnal fruit de la col·laboració de molta gent ja siguen veïns del poble, residents temporals, veïns de pobles dels voltants o amics que han mostrat la seus sensibilitat davant del tema de la mina. Es manifesta l’agraïment a totes les persones, i associacions que recolzen la lluita contra la mina.


- Compareixença al Consell valencià de Cultura per demanar un informe per a la conservació de la Bassa Roja. El dilluns 13 de maig Josep-Miquel Ribés, acompanyat per dues persones més, aniran a València a presentar el dossier sobre la Bassa Roja davant de la Comissió Jurídica del Consell Valencià de Cultura. L’objectiu és demanar un informe favorable a la conservació i protecció del paratge de la Bassa Roja i que es faça arribar a les Conselleries implicades, a l’Ajuntament de Costur i a la Plataforma NO a la Contaminació.


- Un tècnic d’Acció Ecologista Agró estudiarà el nivell de protecció del paratge de la Bassa Roja. Fa un temps vam complimentar un model de fitxa de zones humides dirigida al Col·lectiu Bosc Viu per tractar d’aconseguir la protecció de la Bassa Roja. En aquestos moments s’ha interessat l’organització Acció Ecologista Agró i vindrà un tècnic per estudiar la zona i veure quin grau de protecció es pot aconseguir.


- Disculpar a la presidenta de la Plataforma contra la mina de Bejis, que havia de vindre avui però li ha sorgit un imprevist i vindrà en una pròxima assemblea.


- Fullets d’informació sobre la Fractura Hidràulica (fracking). S’han repartit fullets informatius sobre aquest tema que a tots ens afecta.


3.- Demanar una reunió formal amb l’equip de govern. S’acorda demanar una reunió amb l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Costur i es proposen com a temes de l’ordre del dia els següents:

a) Demanar informació sobre en quin punt es troba l’expedient sobre la mina.

b) Qué saben sobre els nous permisos d’investigació en tres quadricules mineres. Dos empreses tenen permís demanat per a fer prospeccions. Una de les empreses es la mateixa que està treballant en la Traguanta.

c) Demanar una Ordenança Municipal sobre indústries insalubres, nocives i perilloses i que s’ubiquen a més de 2000 metres del nucli urbà.

d) Demanar la redacció d’un Pla General d’Ordenació Urbana en lloc de les Normes Subsidiàries actuals i incloure la protecció d’algunes zones del terme.

e) Demanar informació sobre el projecte l’Alcalatén: territori intel·ligent.


Arribats en aquest punt s’obri un torn de paraula durant el qual es debaten diversos temes relacionats amb la mina entre els quals:

a)    La carretera. Tal i com està ara la carretera i amb el trànsit de camions previst l’actual carretera incrementaria el risc d’accidents de trànsit. Aquest tema ja es va tractar en una assemblea anterior i es va considerar, com ara, que és cert i que ja ho vam posar al manifest contra la mina. Tanmateix, com ja es va dir a l’assemblea anterior del tema de la carretera podem parlar, i caldrà que en parlem, en futures assemblees quan el tema de la mina estarà més clar.

b)    S’anima el veïnat a assistir als plens de l’Ajuntament i que comprove com alguns d’aquests temes s’hi tracten i ja han estat reinvindicats, com ara el de l’ordenança d’indústires nocives, tòxiques i perilloses.

c)    Es proposa contractar un advocat que analitze la documentació sobre la mina per si troba alguna escletxa legal a la qual agarrar-se per tirar endarrere el procés.

d)    S’informa que l’Associació de Caçadors va fer una votació a mà alçada sobre l’adhesió al manifest contra la Mina i només dos persones van votar en contra.

e)    Sobre la consulta popular es plategen opinions a favor i en contra de demanar-li-la a l’Equip de Govern. Es discuteixen i es valoren i finalment es decideix no fer la proposta perquè ja hem recollit les signatures i nosaltres ho tenim clar i també perquè els votacions a la Societat de Caçadors i a l’Associació Cultural la Fontanella van ser majoritàriament en contra de la mina.


4.- Participació en la Mostra Cultural de l’Alcalatén. S’informa que a la Mostra Cultural de l’Alcalatén, que se celebrarà a Figueroles el dia 1 de juny, compartirem taula amb la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació i aportarem fullets informatius, adhesius, xapes. Farem un taller per a les xiquetes i els xiquets.

Es important conscienciar els pobles veïns, perquè també els pot afectar aquesta problemàtica.

Al compte de la Plataforma No a la Contaminació, la Secció de Costur té 545 euros, que en principi invertirem en fer adhesius i xapes per treure més diners.

Des del públic es comenta que ens hem de conscienciar en participar econòmicament, sobre tot per si més endavant necessitem l’assessorament d’un advocat.


5.- Dossier sobre el Descansador de la Bassa Roja. S’informa que el 20 de març es va presentar a la Conselleria de Medi Ambient el dossier que es va anunciar a la 2a assemblea demanant que la Bassa Roja siga classificada com un descansador d’acord amb la documentació històrica dels segles XVII i XVIII. L’administració ha de prendre alguna decisió sobre aquest document abans d’emetre la Declaració d’Impacte Ambiental. Sabem que tècnics de la Conselleria de Medi Ambient s’han personat a la Bassa Roja recentment. El mateix dossier es va presentar a l’Ajuntament de Costur el dia 22 de març.


6.- Noticia L’Alcalatén territori Intel·ligent. Recentment es va publicar en premsa la notícia que tots els pobles de l’Alcalatén estaven inclosos en un projecte organitzat des de l’UJI i la Diputació de Castelló, per a convertir l’Alcalatén en un territori intel·ligent mitjançant:

a) Factors de qualitat que posen en valor la comarca.

b) La intercooperació activa entre els municipis.

c) Foment de l’economia del coneixement.

d) L’ús de tecnologia avançada.

Com que la notícia fa referència als 9 pobles de la comarca vam demanar a l’Ajuntament informació sobre aquest tema i estem a l’espera de resposta.

El regidor de Compromís. José Maximino, posa a disposició de l’assemblea un document amb informació sobre el projecte. Comenta que ell també ha demanat informació i espera resposta. Es decideix estudiar el document i continuar recopilant informació sobre el tema de cara a un futur immediat.


7- Anàlisi de l’estudi d’Impacte Ambiental. A hores d’ara ja disposem de l’estudi ambiental complet. L’estudi té moltes deficiències i aquestes deficiències són les que ens permetran presentar un bon nombre d’al·legacions: si tot va com esperem se’n poden presentar entre 25 i 30. Es posen alguns exemples de deficiències i errors referents a camins ramaders, cavitats subterrànies, zones humides, valoració del paisatge, recursos hídrics i emissions contaminants, patrimoni geològic... Cal enllestir les al·legacions tan prompte com siga possible i tenir-les preparades per al moment en què la Conselleria d’Indústria ens concedisca audiència abans d’emetre la Declaració d’Impacte Ambiental, moment en què s’hauran de presentar les al·legacions.


8- Torn obert de paraula.

a) Es pregunta per què no presentem les al·legacions a la Conselleria d’Indústria només les tinguem acabades. La resposta és que no es tindran en compte fins que els tècnics no hagen d’emetre la DIA. Si les presentem abans s’adjuntaran a l’expedient però encara no es tindran en compte. Si les redactem i les presentem quan ens avisen que ho podem fer tindrem més temps per fer-les i per fer-les més ben fetes. El procediment és sempre el mateix: s’han de presentar en el moment en què s’obrisca un nou període d’al·legacions.

a) Des del públic es demana que fem alguna cosa perquè els regidors de l’Ajuntament de Costur es posicionen clarament sobre la mina: que diguen clarament si estan a favor o en contra i que es faça públic.

c) Es tornen a manifestar opinions contràries a la realització d’una consulta popular perquè ja hem recollit i presentat 2500 signatures i perquè la millor enquesta es produirà d’ací a dos anys quan tornaran a ser les eleccions municipals.

d) HI ha qui considera que no s’ha de buscar cap advocat perquè val diners i la gent no està per a despeses i que hauríem d’evitar arribar a eixe extrem.


S’anuncia que la propera assemblea serà, en principi, el dissabte dia dia 30 de juny i no se’n convocarà cap altra fins el mes de setembre o començament d’octubre a no ser que hi haguera algun tema important a tractar.


Es demana als assistents que per a l’assemblea del mes de juny porten propostes d’activitats per a fer durant l’estiu relacionades amb la Bassa Roja com per exemple: concurs de fotografia, excursions guiades...


Hora d’acabament: 20:00 hores.