dimarts, 11 de juny de 2013

Fotos de la Trauanta

Aquesta és la imatge que presentava la Trauanta, al terme de Llucena el dia 02 de desembre de 2012.

L'empresa Agua, Minería y Medio Ambiente, de Castelló de la Plana, que hi treballava (pel que sabem pareix que ja no hi treballa) només tenia atorgat permís d'investigació de la classe C (núm. 2872 El Bosc, atorgat el 31/05/2004), però no tenia concessió ni permís d'explotació, és a dir, tenia permís per a obtenir mostres i analitzar la qualitat del recurs miner demanat.  Moltes mostres i molt grans per a portar-les a un laboratori per a analitzar, no?

Aquesta empresa és una de les dues que té demanat un permís d'investigació de la classe C al terme de Costur a les tres quadrícules mineres que van des del pla del Maneguet al terme de Figueroles.

Zona principal de treball a la Trauanta. En aquesta imatge i en altres es veu el moviment de terres que han fer per obrir-se camí als bancs de treball.

Detall on s'aprecia millor el volum de pedra extret en relació al tamany de la màquina.

Blocs de pedra llestos per ser carregats als camions o transportats amb la pala fins la carretera. Els blocs que es veuen al costat dels pins procedeixen d'un banc de treball superior.

Dipòsit de gasoil i bidons d'olis lubricants. Tot un exemple de gestió de residus.

Blocs de pedra llestos per ser carregats als camions o transportats amb la pala fins la carretera. Una mica grans per al laboratori, no?

Màquina de tallar la roca, fuita de gasoil i raïls sobre els quals corre quan treballa.

Detall de la fuita de gasoil de la màquina de tallar la pedra. La taca superficial es correspon amb una important filtració terra endins. On és el control d'emissió de residus?