diumenge, 13 d’octubre de 2013

Acta de la V assemblea veïnal (2013/09/07)Hora de començament : 18:00 h. Participants : 60 personesORDRE DEL DIA
1.- Lectura de l'acta anterior.
2.- Valoració de l'enquesta d'opinió realitzad per l'Equip de Govern.
3.- Novetats
4.- Accions a realitzar a partir d'ara.
5.- Residus.
6.- Propostes de futur per al tema de residus.
7.- Torn obert de paraula.
 
1 . LECTURA DE L'ACTA ANTERIOR
L'acta de la IV assemblea és molt llarga i no es llegirà. Està penjada al blog des de fa dies i tenim còpies en paper per si algú vol llegir-la.
A l’acta de la IV assemblea s'han afegit les associacions i entitats que es van adherir al manifest contra la mina, de l’adhesió de les quals no teníem notícia quan es va redactar l’acta de la III assemblea.

2 . VALORACIÓ DE L'ENQUESTA D'OPINIÓ REALITZADA PER L'EQUIP DE GOVERN
En primer lloc s’explica com va anar la reunió prèvia que els representants de la Plataforma van tenir amb l'equip de govern. No es va arribar a cap acord perquè els membres de la PNC secció Costur que van acudir ( Josep Miquel Ribés i M Cruz García ) van comunicar a l'equip de govern que, segons acord en assemblea, només participarien en les negociacions si hi assistíem conjuntament amb els membres de tots els partits polítics (PSPV-PSOE, PP i Compromís).
La reunió va durar aproximadament una hora perquè tot i no acordar res sobre l’enquesta, de la qual quasi no es va parlar, si que es va parlar d'altres temes d’entre els quals cal destacar-ne dos. El primer que l’EG ens va informar que ja havia mantingut contactes amb l'empresa Caplansa i que aquesta tenia pressa per conèixer el resultat. El segon que tenien molt clar que el resulta de l’enquesta seria NO a la mina.
Durant la reunió els vam reiterar la nostra disposició a arribar a acords. Els vam dir que les propostes de l’Assembla estaven publicades al blog i que abans de rescindir el contracte (sobretot si s’havia de fer unilateralment) podien esperar a veure que passava amb les iniciatives de la Plataforma però l’EG ens va dir que aquestes iniciatives solen anar molt a poc a poc i que s’havia de rescindir el contracte com més prompte millor.
Posteriorment, es va convocar un ple extraordinari per aprovar la proposta de l’EG per a la realització de l’enquesta d’opinió que, finalment, no va diferir massa de la de l’Assemblea. Durant el transcurs del ple el regidor de Compromís, José Maximino, va comentar que el projecte de la mina era mort, que des de Conselleria d'Indústria li havien donat un termini de tres mesos a l’empresa per a adaptar el projecte a 20 anys o aconseguir augmentar el contracte a 30 anys. El Sr Alcalde va dir que l’EG desconeixia que l’empresa haguera rebut aquest avís de caducitat.
El resultats de l’enquesta dopinió que es va celebrar el dia 11 d’agost va ser:
Cens : 673 persones .
Vots emesos : 373 ( 55,42%)
Vots a favor de l' Explotació minera ( SI) : 62 ( 16,62% )
Vots en contra de l' Explotació minera ( NO) : 309 ( 82,84% )
Vots en blanc : 2 ( 0,53%)
Abstencions : 300 ( 44,57%)

Des de la Plataforma es destaca que tot el que s’ha aconseguit ha sigut gràcies a l’assemblea veïnal, gràcies a l’interès i a la pressió social que ha forçat un canvi de posició en l’Equip de Govern quan ha comprovat que una gran majoria estava en contra del projecte de CAPLANSA.
La Plataforma agraeix l’assistència a les assemblees, la participació en la votació i l’adhesió mostrada en la recollida de firmes.
La Plataforma continuarà donant informació sobre temes d’interès local, desvinculada dels partits polítics però en contacte amb tots si és possible i sobretot escoltarà l’opinió del veïnat i li donarà veu perquè l’assemblea veïnal ha de continuar més enllà del problema puntual de la mina.
Josep Maximino comenta que h ha un procediment pel qual, el 25 de maig de 2013, la Conselleria d'Indústria fa arribar un escrit a CAPLANSA amb el qual insta l’empresa a ampliar el contracte amb l'Ajuntament de Costur a 30 anys, i té 3 mesos per a fer les gestions pertinents per evitar la caducitat de l’expedient. Però el contracte no pot ser de més de 20 anys , per llei , excepte causes excepcionals . Considera que si el resultat de l'enquesta hagués estat positiu es podria considerar una causa excepcional. Maximino veu un problema en la rescissió del contracte, ja que la llei no permet una rescissió de mutu acord, excepte si no concorren certes causes, que ara sembla que no es donen.3 . NOVETATS
1.- El 12 d'agost hem rebut documentació des de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i Territorial, en la qual s’ens informa que amb data de sortida del Servei Territorial de Castelló d'Energia del 30 de juliol s'ha enviat un escrit a l'empresa en el qual se li comunica textualment " s'adverteix al promotor a través de l'òrgan substantiu, que transcorreguts tres mesos des del rebut d'aquesta notificació per l'interessat, sense que realitzi els actes requerits per impulsar la prossecució del procediment, es produirà la caducitat del procediment instat i donarà per finalitzat .... "
Amb aquesta informació es comprèn les presses que, segons l’Equip de Govern, tenia l'empresa per resoldre el contracte, perquè si la Conselleria donava per conclòs el procediment la resolució del contracte no haguera estat més complicada.
Com que el Sr Alcalde va dir al ple de l’Ajuntament del dia 30 de juliol que desconeixia que l’empresa havia rebut un avís de caducitat per part de la Conselleria, la Plataforma va presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament la notificació que ens havia enviat la Conselleria.
2.- S’informa a l’assemblea que la Conselleria de Medi Ambient no ha considerat oportú revisar la classificació de les vies pecuàries del terme municipal de Costur tot i que al dossier que es va presentar el dia 20 de març al registre d’entrada de la Conselleria s’aportava informació històrica i cartogràfica des del segle XVII.
La resposta de Conselleria és considera molt deficient i s’acorda redactar un escrit de resposta remarcant els articles de la llei 3/1995 que fan referència a les competències de la Conselleria en matèria de Vies Pecuàries.
Arturo comenta que si des de Conselleria es desentenen en l’aplicació de la llei, realment deixen de representar a la ciutadania perquè se suposa que l’administració ha de ser la primera en complir les lleis que dicta.
Vicente comenta que també des de l'Ajuntament cal tenir en compte aquestes coses i intentar que es respectin les vies pecuàries, perquè hi ha zones en què s'han envaït sense que haja posat impediments.
3.- Comunicacions amb el Consell Valencià de Cultura.
Des del CVC se’ns va informar que li havien demanat un informe a l’Ajuntament sobre l’expedient de la mina de la Bassa Roja i que la resposta de l’Equip de Govern havia sigut remetre el CVC a la Conselleria d’Indústria per a que els donaren la informació.
Sabem també que aquesta resposta va generar un cert malestar entre els membres del CVC tot i que finalment, a la sessió del 15 de juliol de 2013, van acordar demanar informació a la Conselleria d’Indústria.
Nathalie i Arturo comenten que seria interessant incloure en la informació a transmetre al Consell l'informe rebut sobre les vies pecuàries i es queda que es farà.

4 . ACCIONS A REALITZAR A PARTIR D'ARA
- Estar atents, esperar que l’EG realitze les actuacions necessàries per rescindir el contracte i esperar que ho comuniqui al poble.
- Continuar demanant informació tant a l’EG com a les conselleries implicades en el tema de la mina per saber com es resol l’expedient i quan es dona per finalitzat el procediment.
 Continuar preparant les al·legacions a l’EIA.
- Estar atents a la tramitació de les dues peticions de permisos d'investigació minera pendents dins del terme municipal.
- Seguir buscant la possibilitat de protegir el paratge de la Bassa Roja i altres del nostre terme municipal.
José Maximino comenta que juntament amb el permís d'investigació ha d'anar un Pla de Restauració, que s'ha d'exigir .

5 . RESIDUS
El 26 de juny es va aprovar el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana ( PIRCV2013 ). En aquest pla s'afavoreix la incineració, anomenada eufemísticament valorització energètica i es redueix el reciclatge en contra del que recomana la UE.
D'altra banda hi ha el Pla Zonal de Residus , en el qual es divideix la Comunitat Valenciana en zones i es defineix les obligacions i necessitats que tindrem en matèria de residus urbans per als propers 20 anys. A la nostra zona ( II, IV i V ) tenim la planta d'Onda, i la pròpia ordre diu que no serà suficient per recollir les escombraries produïdes en aquests anys, per la qual cosa caldrà ampliar o construir noves en zones aptes. Es creen uns mapes en els quals hi ha zones pintades de verd que són aptes per a aquesta funció i altres grogues que es podran utilitzar després d'un estudi. Una zona verda a la partida de l'Algepsar / Camí real (tocant els termes de Figueroles i l'Alcora ) just on tenim un dels pous d'aigua que abasteix el poble. Una altra zona triangular a l' est del Mas d'Avall (des del Fangassar , passant per la Palafanga i arribant a l'Olivar). Una altra zona més a l'est (Perxet, Bustal i torna cap a la Palafanga). I Una altra zona al límit dels termes de Vilafamés i les Useres, a la partida del Molinar).
Les actuacions que es poden fer són:
- A nivell de Partits polítics presentar davant del TSJCV recurs contenciós-administratiu davant la presumpta il·legalitat del PIRCV 2013, en no determinar la ubicació de les incineradores i no aportar el nombre de les que es van a construir ni tampoc els volums de tractament i no complir els mínims exigits per la Directiva Marc de residus quant a objectius de reciclatge, reutilització i reducció de residus i el compliment de la jerarquia en el tractament d'aquests RSU.
- A nivell civil, hauríem d'incrementar el reciclatge i modificar els hàbits de consum per produir menys escombraries .

6. PROPOSTES DE FUTUR PER AL TEMA DE RESIDUS
A la futura reunió amb l'Ajuntament :
- Proposar que es porte a ple la moció contra les incineradores i el PIR CV i que formin part dels ajuntaments que s'uneixen en el contenciós administratiu contra el PIRCV. S’aprova per majoria.
- Proposar a l’EG que realitze un estudi per poder reduir la part no reciclable d'escombraries, amb un porta a porta, amb contenidors de matèria orgànica o compostatge. S’aprova per majoria.
- Sol·licitar a l’EG que facin un PGU en el qual es protegeixi el terme municipal d'aquest tipus d'actuacions. S’aprova per majoria.
- Proposar a l’EG que creï un equip de treball amb representants de tots els partits i la PNC per treballar tots junts democràticament pel bé del poble. S’aprova per majoria.
Si l’EG no vol un equip de treball, formar-lo amb la resta de partits que sí que estan d’acord per treballar en conjunt i buscar solucions que se seguiran proposant a l’EG per si vols dur-les a terme o es busquessin altres vies per realitzar-les. S’aprova per majoria.

7. TORN OBERT DE PARAULA
El torn obert de paraula es tanca sense cap intervenció.

Hora d'acabament: 20:20 h.