dissabte, 5 de juliol de 2014

Presentades les al·legacions contra la Pedrera del Collado - Pla del Maneguet

El passat dia 2 de juliol la PNC Secció Costur va presentar al registre de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les 16 al·legacions que es van explicar a la VII assemblea veïnal celebrada el dia 28 de juny.

A més d'aquestes setze al·legacions també se'n va presentar una de l'Associació de Veïns del Mas d'Avall i una altra que es va redactar el dilluns dia 30 amb informació procedent del PGOU de Figueroles que ens va fer arribar el mateix Ajuntament de Figueroles.

Segons el PGOU de Figueroles, major part de la part afectada del terme de Figueroles és sòl rustic amb protecció forestal, sobre el qual no es poden fer treballs miners, menys encara si tenim en compte que la normativa vigent en matèria de protecció de sòl forestal afectat per incendis prohibeix expressament qualsevol activitat minera en aquest tipus de terreny durant els deu anys posterior a l'incendi.
L'al·legació de l'Associació de Veïns del Mas d'Avall és sobre les distàncies mínimes a què les activitats potencialment perilloses s'han de situar des dels nuclis urbans ja que el Mas d'Avall està situat a menys de 2000 metres de les quadrícules mineres sol·licitades per a la investigació.

Les al·legacions presentades per la PNC Secció Costur compten amb el recolzament unànim de l'assemblea i d'una seixantena d'adhesions de a títol individual recollides entre veïns i afectats. Les al·legacions giren al voltant d'aquests setze punts:

1.- Sobre les vies pecuàries.
2.- Sobre els accessos previstos a les zones d'investigació.
3.- Sobre els camins tradicionals i històrics.
4.- Sobre els corrals ramaders.
5.- Sobre les distàncies mínimes des dels nuclis urbans.
6.- Sobre les distàncies mínimes des dels edificis.
7.- Sobre els sondejos pròxims a la CV-165 i al pont de Sidreta.
8.- Sobre la proximitat de la font del Collado.
9.- Sobre la proximitat de barrancs.
10.- Sobre les basses del Club de Caçadors com a abeuradors i zones humides.
11.- Sobre fauna: lepidòpters i coleòpters.
12.- Sobre fauna: nidificació de l'Àguila reial, l'Àguila serpera, l'Arpellot cendrós i diverses espècies de falcons a la Penya Roja.
13.- Sobre la classificació del sòl.
14.- Sobre la valoració del paisatge.
15.- Sobre les cavitats subterrànies.
16.- Sobre els Projectes de Restauració en general.

També hem tingut notícia que l'Ajuntament de les Useres presentarà al·legacions a aquest projecte d'investigació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada