divendres, 29 de març de 2013

Contra el frackingLa Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa ens demana que donem la màxima difusió al pronunciament contra el fracking que van aprovar el passat dia 13 de març de 2013.


 
El pla de Vistabella amb el Penyagolosa al fons (Foto: Jesús Bernat)


PRONUNCIAMENT DE LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA SOBRE LES PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS PER FRACTURA HIDRÀULICA AL TERME DE VISTABELLA O A L’ÀMBIT DEL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS NATURALS (P.O.R.N. PENYAGOLOSA).

Dimecres, 13 de març de 2013

El 28 de Setembre de 2012 l'empresa Montero Energy Corporation SL, dedicada a l'extracció de gas i petroli de pissarra, va sol·licitar tres permisos d'investigació d'hidrocarburs a les comarques castellonenques. Els permisos, ocupen una extensió superior a les 195.000 hectàrees de 41 municipis entre els quals figura el terme municipal de Vistabella. Aquestes peticions pretenen l’extracció de gas i petroli pel procediment de fractura hidràulica (fracking).

A hores d’ara, hi ha multitud d’estudis que alerten del risc que comporta l’ús de la tècnica del fracking. A tall d’exemple, l’informe “Repercussions de l’extracció de gas i petroli d’esquist en el medi ambient i la salut humana” elaborat per la Direcció General de Polítiques Interiors de la Comissió Europea, conclou que “...l'explotació del gas d’esquist, a través del fracking presenta característiques que tenen repercussions inevitables i un alt risc de causar danys mediambientals i amenaces per a la salut humana". Aquest informe destaca particularment els riscos de contaminació de l’aigua per diferents causes (fracturació, fuites, abocaments, accidents....).

En el cas castellonenc el perill de contaminació de l’aqüífer és màximament probable. El risc és gran, si tenim en compte que l'aqüífer regional del Maestrat s'estén per tota la comarca del Maestrat, Baix Maestrat i els Ports i connecta hidràulicament cap a l'est amb el mar Mediterrani i les depressions costaneres de Vinaros‐Peníscola i Torreblanca‐Orpesa.

D’altra banda, l’explotació d’hidrocarburs ens deixaria un paisatge difícilment reconeixible, ple de torres d'extracció, magatzems de residus tòxics, dipòsits, plataformes de formigó, tubs de conducció i altres infrastructures.

Hi ha per tant, una alta probabilitat que aquests treballs de prospecció pel procediment de fractura hidràulica tinguen els següents impactes negatius a Vistabella i per tant a la zona PORN del Parc Natural de Penyagolosa:
1. Contaminació irreversible dels aqüífers, en una zona amb ben poques alternatives per ser l’aigua un bé altament escàs.
2. Pèrdua irreversible de fonts d'aigua, amb efectes desastrosos en flora i fauna i en la ramaderia, el turisme i l’agricultura.
3. Contaminació ambiental per metalls pesants i substàncies tòxiques i perilloses.
4. Devastació ambiental i paisatgística irreversible.

La Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa considera que l’autorització d’aquestes prospeccions constituiria una amenaça al desenvolupament social, econòmic i cultural de Vistabella i de la resta de pobles afectats. Considerem que cal optar pel progrés d’aquests pobles, entès com una millora del benestar integral i general de les persones que habiten un territori. Però quin progrés pot haver si el territori deixa de ser habitable i la població es veu obligada a abandonar els seus pobles? Aquesta Junta opta pel futur concentrant les esperances en un desenvolupament territorialment més equilibrat de les nostres comarques, basat en projectes de llarg recorregut, amb energies renovables, amb empreses netes, amb una agricultura, silvicultura i ramaderia modernes, sanes i de proximitat, amb un turisme rural, cultural i ecològic de qualitat. És a dir, amb opcions de futur pels pobles i pel medi ambient.

La Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa, en el mateix sentit que es van pronunciar les Juntes Rectores d’altres Parcs Naturals quan les prospeccions afectaven a la costa valenciana, exigeix que s’aplique el ‘Principi de Prevenció’ que obliga les autoritats i la societat a denegar una acció quan el risc que comporta per a la població d’un territori és greu i alhora irreversible. Considerant els efectes negatius que aquestes prospeccions tindran sobre el medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic, ens pronunciem en el sentit que es denegue la sol·licitud de permís d’investigació d’hidrocarburs al terme de Vistabella o a l’àmbit del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (P.O.R.N. Penyagolosa), presentada per l’empresa Montero Energy Corporation SL.