dijous, 28 de març de 2013

Nous permisos d'investigació minera per al terme de Costur


Com sabeu, l'empresa CAPLANSA va sol·licitar el 26 de juliol de 2005 un permís d'investigació de la Secció C (núm reg. 2922) sobre 138 quadrícules mineres (temes de Costur, Vilafamés, les Useres, Figueroles i Costur)  que finalment es va concretar en una sol·licitud (de data 1 de juny de 2010) d'autorització d'explotació d'àrids de la Secció A per al pla de la Bassa Roja, que és la qua centra la nostra atenció a les assemblees.

Aquesta autorització d'explotació, però, no és l'unica que afecta el terme municipal de Costur. A  la pàgina web del Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo hem trobat altres dos sol·licituds de permisos d'investigació minera de la Secció C que a hores d'ara estan en tràmit i pendents de ser atorgats. Ambdós permisos s'han demanat sobre les mateixes quadrícules mineres (vegeu els mapes que hi ha més avall) i, a més del terme de Costur, afecten també els termes veïns de les Useres i Figueroles.

El primer (núm. reg. 2953) va ser sol·licitat el 19 d'abril de 2012 per José Solaz Olivert, un empresari de Cullera (València) que  té una empresa dedicada a l'extracció de roques, pissarres, arglies i altres productes per a la construcció.

El segon (núm. reg. 2960) va ser sol·licitat uns mesos després, el 19 de juliol de 2012, per un gabinet d'enginyeria de Castelló de la Plana, Agua, Minería y Medio Ambiente SL per al mateix recurs i sobre les mateixes quadrícules mineres.

Com podeu observar aquestes tres quadrícules mineres inclouen la zona del barranc de les Olles, el pont de Sidreta, el pla del Maneguet, la Foieta, i part del Collado i del Camirel, tot al voltant de la carretera CV-165.