dimarts, 5 de març de 2013

Cronologia de la mina i vídeos

Després de llegir la informació de l'expedient facilitada per l'Ajuntamnet de Costur s'ha acutalitzat la pàgina Cronologia de la mina d'aquest bloc amb informació nova. A mesura que disposarem de noves dades les incorporarem a la cronologia.

També s'ha acutualitzar la pàgina de Vídeos amb dos vídeos nous tot que en llocs com You Tube se'n ponden trobar moltíssims.