dimarts, 28 de juliol del 2015

Sobre pactes de govern i comptes municipals



Les eleccions municipals de maig d’enguany van suposar, tot i ser la força més votada amb 159 vots, el punt i final a trenta-sis anys de govern de Gonzalo Centelles al capdavant de la llista del PSPV-PSOE i l’inici d’una nova etapa amb un govern de Compromís (145 vots) possibilitat pel regidor del Partit Popular (73 vots).

Aquesta situació, encara que alguns pareguen indignats i sorpresos, ha sigut entesa per la majoria de la població costurenca, la qual cosa evidencia que la política als pobles té més a veure amb les persones que amb les sigles dels partits. Tanmateix, de portes enfora, hi ha qui li costa entendre un suport aparentment contra natura.

Potser siga per això, o ves a saber si per altres interessos, que tres dies després de les eleccions, el 27 de maig, El Mundo al suplement Castellón al dia ja criticava un pacte Compromís-PP a Costur amb un article (de tres quarts de pàgina!!) amb el subtítol “Los nacionalistas preparan un pacto con el PP para desbancar a una família socialista de Costur” en el qual, curiosament, només hi havia declaracions dels líders de Compromís i del PP però la foto que acompanyava el titular de la portada del suplement era per al líder del PSPV-PSOE, Juan Carlos Centelles, (foto, per cert, retallada d’una que el mateix diari va publicar posteriorment, el dia 14 de juny, però que es va fer abans del 27 de maig, en la qual Gonzalo i Juan Carlos Centelles, pare i fill, apareixen junts davant de casa del fill).

Les crítiques van continuar després de la presa de possessió de l’Alcalde de Compromís, amb el suport de l’únic regidor del Partit Popular, al mateix diari El Mundo (14 de juny) i al diari Mediterráneo (14 i 15 de juny) i també en una entrevista concedida per Juan Carlos Centelles a l’emissora Onda Cero el dia 15 de juny al programa Castellón en la Onda. En aquesta entrevista, a més, Juan Carlos Centelles va afirmar que l’equip de govern anterior, presidit per son pare, no havia fet “tan malament les coses” i que havia deixat “l’Ajuntament sanejat”. Aquestes declaracions seguien la línia del míting electoral del PSOE (21 de maig) Juan Carlos Centelles va fer un elogi de les moltes coses positives dels 36 anys de govern de son pare.

No va faltar tampoc una crònica, més llagotera que laudatòria, publicada al diari Mediterráneo el dia 31 de maig: “Gonzalo Centelles, media vida dedicada al servicio de Costur”. Una crònica escrita bé des de l’amistat incondicional, bé des de la ignorància o bé des del partidisme.

Preliminars necessaris a banda, el nou equip de govern de l’Ajuntament de Costur s’enfronta ja amb la realitat del govern que està bastant allunyada de la d’aquell Costur que, amb un superàvit espectacular, lligava els gossos amb llonganisses. I és que la realitat immediata són els comptes municipals de l’any 2014, tant de l’Ajuntament com d’Eléctrica Costur SLU, sobre els quals va girar l’assemblea veïnal convocada per l’Alcaldia i que es va celebrar dimecres dia 15 de juliol.

Els comptes de l’Ajuntament estan clars. L’única observació a fer és que l’any 2014 les despeses van superar els ingressos en 16.163,59i els comptes es van haver de quadrar amb modificasions de credit a carrec de romanent de tresoreria. Quin és el problema? Que s’ha gastat més del que s’ha ingressat i l’augment de les despeses supera el tant per cent de desviació permèsa per el article 21.1 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per la qual cosa a l’anterior equip de govern se li va exigir un Pla de viabilitat econòmicofiancer per a l’Ajuntament de Costur. I aquest pla l’haurà de fer el nou equip de govern perquè l’anterior no el va fer.

Per cert, el romanent de tresoreria que en aquests moments se situa al voltant de 135.000 coincideix, aproximadament, amb la quantitat que l’Ajuntament va cobrar com a indemnitzacións per l’incendi de l’Alcalatén de l’agost de l’any 2007 (135.620 en total). Sense els diners d’aquesta indemnització, a hores d’ara, el superàvit de l’Ajuntament, de què alguns tan presumeixen, ben bé no existiria.

Ben diferent, i més greu, és el cas d’Eléctrica Costur SLU, una empresa de distribució d’electricitat fundada l’any 2007, de capital exclusivament municipal (propietat, per tant, del poble), sense personal, l’administrador únic de la qual era l’exalcalde de Costur: Gonzalo Centelles. Aquesta empresa va presentar un balanç de comptes positiu fins l’any 2012, però l’any 2013 va entrar en pèrdues (-11.563€) i l’any 2014 va continuar també en pèrdues (-63.196€) tot i que la previsió inicial era acabar 2014 amb un superàvit de 201,35. Què siginifica açò? Clar i ras. D’acord amb la normativa legal vigent una empresa pùblica que presenta balanços amb pèrdues durant dos anys consecutius ha de ser dissolta, s’ha de liquidar.

Eléctrica Costur SLU ingressa uns 69.000€ l’any en concepte de peatges per la xarxa elèctrica. Eléctrica Costur SLU no compra i ven llum, sinó que és la propietària d’una xarxa (una autopista, com si diguerem) i cobra un peatge a qui ven la llum als usuaris perquè la llum passa per la seua xarxa (i per tant està obligada a mantenir-la en condicions òptimes). Amb eixos 69.000€ l’empresa ha de fer front a una sèrie de despeses de gestió empresarial, de manteniment de la xarxa, de reparació d’avaries, etc... que es consideren depeses fiscalment deduïbles perquè són necessàries per al manteniment de l’empresa.

En condicions de normalitat, si a Eléctrica Costur SLU només se li carregaren les despeses fiscalment deduïbles, es calcula que amb els 69.000hauria de donar beneficis i, per tant, l’Ajuntament de Costur, és a dir, els veïns, hauríem de tindre una empresa sanejada, capitalitzada i amb capacitat per a fer front al manteniment de la xarxa elèctrica i dels centres de transformació. En canvi, què tenim?. Recordem-ho: una empresa que ha tancat dos exercicis consecutius, 2013 i 2014, amb dèficit i que, segons la normativa legal, està en condicions de ser dissolta, liquidada.

Per què hem arribat a aquesta situació? Per diversos motius, entre els quals cal destacar:

1.- Una manera de portar la comptabilitat poc ortodoxa que ha assignat despeses a partides que no els corresponen, posant a despeses directes partides que són d’immobilitzat.

2.-El canvi de comptadors de la llum es va fer en una única fase i va suposar una despesa molt important per a Eléctrica Costur SLU: 61.561,32€ més IVA. Si aquest canvi s’haguera fet en tres o quatre fases s’hagueren minimitzat l’impacte econòmic i la descapitalització de l’empresa. I s’haguera pogut fer perquè el canvi total de comptadors no és obligatori fins l’any 2018. Més encara, per què es va pagar la instal·lació de 112 comptadors interiors a 147,96€/unitat quan estava pressupostada en 75,63 €, /unitat?

3.- Les depeses considerades de liberalitat, és a dir, les que no són necessàries per al funcionament de l’empresa i que per tant depenen de la discrecionalitat, en aquest cas, de l’administrador únic de l’empresa. Entre aquestes despeses trobem: lots de Nadal (per a una empresa sense treballadors), orquestres de festes, menjars monumentals de festes, programa de festes, despeses de representació, dinars a restaurants, etc... que sumen al voltant d’uns 15.000€, als qual cal afegir un altres 22.000€ d’un lloguer dubtós.

Si aquestes depeses de festes (uns 15.000€) se li hagueren carregat a l’Ajuntament de Costur i se li restaren els ingressos pel lloguer dubtós (22.000€), la desviació entre despeses i ingressos (16.163,59 per a l’exercici de 2014) encara hauria sigut més gran (al voltant de 53.000€) i el Pla de viabilitat economicofinancer que s’ha de fer hauria sigut més estricte que el que s’haura de fer ara.

En conclusió, els comptes de l’Ajuntament, molt més controlats per la Sindicatura de Comptes que els d’Electrica Costur SLU, es van quadrar, d’una banda, amb modificacions de crèdit procedents del romanent de tresoreria que superaven el límit permès per la Llei orgànica 2/2012, i de l’altra perquè se li van carregar despeses que no li corresponien a Eléctrica Costur SLU, és a dir, es van salvar els comptes de l’Ajuntament a costa de carregar d’augmentar les pèrdues d’Eléctrica Costur SLU.

I per a acabar la cirereta del pastís. Hem dit que Eléctrica Costur SLU, d’acord amb la normativa legal està en situació de ser liquidada perquè ha presentat dos anys consecutius de pèrdues. Hem dit, també, que la previsió per a 2014 era un superàvit de 201€. En canvi, la previsió inicial de l’empresa per a 2015, feta per l’administració anterior, preveu un dèficit proper als 20.000€. Algú ens ho pot explicar?

Què pensa fer l’equip de govern de Compromís-PP davant de la situació econòmica municipal?

En primer lloc fer i presentar el Pla de viabilitat economicofinancer de què hem parlat abans i ajustar al màxim les despeses municipals i els ingressos per a aconseguir l’estabilitat pressupostària a què ens obliga la llei.

En segon lloc intentar salvar Eléctrica Costur SL. Això implicarà:

  1. reestructurar la comptabilitat dels anys 2013 i 2014 per a intentar portar les pèrdues de l’any 2013 (11.563€) a beneficis, escluin tots els gastos que no son fiscalment deduibles;
  2. presentar declaracions complementàries dels dos exercicis;
  3. exposar-nos a sancions i possibles inspeccions per part de l’administració.
  4. intentar que enguany, malgrat el dèficit previst d’uns 20.000€, Eléctrica Costur SLU tanque l’exercici sense pèrdues.

I en tercer lloc, informar puntualment al poble amb transparència i claredat, a través de l’assemblea ciutadana i les sessions plenàries de l’Ajuntament, per a que participe en la presa de decisions sobre el futur de l’empresa i del poble. Al cap i a la fi, el propietari de l’empresa és el veïnat, som tots.

Es va oblidar de tot açò l’actual cap de l’oposició, Juan Carlos Centelles, quan va defensar la gestió de l’anterior alcalde, Gonzalo Centelles, al míting del dia 21 de maig i l’entrevista d’Onda Cero del dia 6 de juny? Ho sabia? I el que és més important, es va oblidar d’alguna cosa més que el poble de Costur hauria de saber? Potser, ara, els que, des de fora o des de dins, criticaven o no entenien la formació d’un equip de govern Compromís-PP comencen a entendre’l.

Un altre Costur és possible.
Col·lectiu Compromís Costur.
Costur, juliol de 2015.

divendres, 11 de juliol del 2014

L'Ajuntament de Costur s'adhereix a les al·legacions de la PNC Secció Costur

L'Ajuntament de Costur ha considerat la petició de l'Assemblea veïnal i ha decidit adherir-se a les al·legacions que la PNC Secció Costur va presentar al Projecte d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT que afecta tres quadrícules mineres situades majoritàriament dins del terme de Costur (partides del Collado i del Pla del Maneguet) i també els termes de les Useres i de Figueroles.

L'Ajuntament de Costur ens ha notificat aquesta decisió mitjançant un escrit adreçat a la plataforma que reproduïm més avall.

Des de la PNC Secció Costur volem agrair públicament l'adhesió de l'Ajuntament de Costur a les al·legacions de la PNC Secció Costur. És un fet important perquè el terme municipal de Costur és el més afectat i també perquè se suma a l'oposició mostrada pels ajuntaments de les Useres i de Figueroles.

Ben segur que entre tots aconseguirem aturar aquest projecte.




EU demanarà al Consell que no s'autoritzen les prospeccions mineres als termes de Costur, Figueroles i les Useres

Durant el dia d'ahir (10 de juny) va aparèixer en premsa una altra notícia relacionada amb el Permís d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT. Víctor Tormo, diputat autonòmic d'Esquerra Unida per Castelló, ha mostrat interès pel tema i EU instarà les Conselleries competents a no atorgar el permís d'investigació a l'empresa Agua, Mineria y Medio Ambiente SL.

Podeu llegir les notícies en aquest enllaços:



A més Radio Castellón Cadena SER va fer difusió d'aquesta notícia en els informatius locals del dia d'ahir. Si voleu escoltar l'audio de la notícia només heu de clicar l'enllaç que hi ha més avall i seleccionar l'informatiu de les 08:50 del dia 10 de juny. Trobareu la notícia entre el mínut 06:55 i 08:36.

Radio Castellón SER (Audios): 10-07-2014 08:50 - Informativo local 8:50

dimarts, 8 de juliol del 2014

Un manifest molt interessant


En aquesta entrada pots llegir el manifest Última llamada, però si vols saber-ne més i adherir-te pots trobar més informació en aquest enllaç:






dilluns, 7 de juliol del 2014

L'Ajuntament de les Useres presenta al·legacions a la pedrera del Collado - Pla del Maneguet

Dissabte 5 de juliol es va publicar en premsa la notícia que l'Ajuntament de les Useres ha presentat al·legacions al projecte d'investigació 2960 que afecta la zona del barranc de les Olles, tot i que com ja sabem, afectarà sobretot el terme municipal de Costur.

Jaime Martínez, alcalde de les Useres, justifica la presentació d'al·legacions perquè qualsevol treball miner, siga d'investigació o d'explotació "tendrá un muy negativo impacto en el patrimonio paisajístico del municipio y en la calidad medioambiental del mismo".