divendres, 11 de juliol del 2014

L'Ajuntament de Costur s'adhereix a les al·legacions de la PNC Secció Costur

L'Ajuntament de Costur ha considerat la petició de l'Assemblea veïnal i ha decidit adherir-se a les al·legacions que la PNC Secció Costur va presentar al Projecte d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT que afecta tres quadrícules mineres situades majoritàriament dins del terme de Costur (partides del Collado i del Pla del Maneguet) i també els termes de les Useres i de Figueroles.

L'Ajuntament de Costur ens ha notificat aquesta decisió mitjançant un escrit adreçat a la plataforma que reproduïm més avall.

Des de la PNC Secció Costur volem agrair públicament l'adhesió de l'Ajuntament de Costur a les al·legacions de la PNC Secció Costur. És un fet important perquè el terme municipal de Costur és el més afectat i també perquè se suma a l'oposició mostrada pels ajuntaments de les Useres i de Figueroles.

Ben segur que entre tots aconseguirem aturar aquest projecte.
EU demanarà al Consell que no s'autoritzen les prospeccions mineres als termes de Costur, Figueroles i les Useres

Durant el dia d'ahir (10 de juny) va aparèixer en premsa una altra notícia relacionada amb el Permís d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT. Víctor Tormo, diputat autonòmic d'Esquerra Unida per Castelló, ha mostrat interès pel tema i EU instarà les Conselleries competents a no atorgar el permís d'investigació a l'empresa Agua, Mineria y Medio Ambiente SL.

Podeu llegir les notícies en aquest enllaços:A més Radio Castellón Cadena SER va fer difusió d'aquesta notícia en els informatius locals del dia d'ahir. Si voleu escoltar l'audio de la notícia només heu de clicar l'enllaç que hi ha més avall i seleccionar l'informatiu de les 08:50 del dia 10 de juny. Trobareu la notícia entre el mínut 06:55 i 08:36.

Radio Castellón SER (Audios): 10-07-2014 08:50 - Informativo local 8:50

dimarts, 8 de juliol del 2014

Un manifest molt interessant


En aquesta entrada pots llegir el manifest Última llamada, però si vols saber-ne més i adherir-te pots trobar més informació en aquest enllaç:


dilluns, 7 de juliol del 2014

L'Ajuntament de les Useres presenta al·legacions a la pedrera del Collado - Pla del Maneguet

Dissabte 5 de juliol es va publicar en premsa la notícia que l'Ajuntament de les Useres ha presentat al·legacions al projecte d'investigació 2960 que afecta la zona del barranc de les Olles, tot i que com ja sabem, afectarà sobretot el terme municipal de Costur.

Jaime Martínez, alcalde de les Useres, justifica la presentació d'al·legacions perquè qualsevol treball miner, siga d'investigació o d'explotació "tendrá un muy negativo impacto en el patrimonio paisajístico del municipio y en la calidad medioambiental del mismo".diumenge, 6 de juliol del 2014

Acta de la VII Assemblea veïnal (2014/06/28)Hora d'inici: 19:05.
Hora d'acabament: 21:00
Assistents: 45 persones

Comença l'assemblea tot recordant que l'assemblea és veïnal, que tots els presents estan en representació pròpia i que tothom té el dret a parlar i deure d'escoltar.

El tema d'aquesta VII assemblea és donar informació sobre l'expedient 2960 “FACIES VIMPORT” per a extracció de calcària ornamental demanat per l'empresa AGUA, MINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL.

En primer lloc s'explica que, a diferència del cas de la Bassa Roja, el terrenys sobre els quals es pretén fer la investigació són majoritàriament de propietaris particulars. La PNC Secció Costur donarà la informació de que disposarà en cada moment i cada propietari decidirà lliurement que voldrà fer en cada moment: al·legar o no, vendre o no, estar a favor o en contra.
Tanmateix, la PNC, tal com vam fer amb la Bassa Roja, pensem que tenim l'obligació d'informar i al·legar.

Una altra diferència amb el cas de la Bassa Roja és que en aquest procés tenim la informació des del començament, des de la sol·licitud del permís d'investigació i per tant ens hem personat davant dels organismes competents i podrem presentar al·legacions des del principi

ORÍGENS DEL PROCÉS
Les tres quadrícules d'aquest permís d'investigació procedeixen del permís d'investigació que l'any 2006 va demanar CAPLANSA sobre les 138 quadrícules que abasten tot el terme de Costur. Posteriorment CAPLANSA es va centrar en la Bassa Roja, no va aprofitar el permís d'investigació i l'administració el va resoldre per concurs.

Dues empreses (José Solaz Olivert, de Cullera, i Agua, Minería y Medio Ambiente SL, de Castelló de la Plana) van solicitar les tres matiexes quadrícules, Solaz Oliver va renunciar al permís però Agua, Minería y Medio Ambiente SL no i aquest és el permís que ara s'ha admés a tràmit, el número 2960 FACIES VIMPORT (Expedient MIPINV/2012/11/12).

L'any 2012 la resta de quadrícules (135) van quedar franques (no tenen cap reserva per part de l'estat) i registrables (són superiors a 1 ha) i en aquest estat continuen per a qui vulga sol·licitar un permís d'investigació.

CRONOLOIA DEL PERMÍS D'INVESTIGACIÓ 2960 CLASSE C
 • 19/07/2012- Agua, Minería i Medio Ambiente SL sol·licita el permís d'investigació a la Conselleria d'Indústria.
 • 14/05/2014- Admissió definitiva a tràmit del permís.
 • 24/05/2014 – L'admissió es publica al BOP per a exposició publica encara que els terminis d'al·legació no comencen fins l'endemà de la publicació al DOCV.
 • 27/05/2014- Veiem l'admissió del permís publicada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Costur.
 • 29/05/2014- La Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, emet un informe sobre el Pla de Restauració del Projecte d'Investigació on diu que no es pot informar per una sèrie de deficiències, la mes important perquè no es determina amb exactitud el lloc on es volen fer els sondejos i les cates i també perquè s'obvia la presència de dues vies pecuàries classificades al terme de Costur.
 • 3/06/2014- Es publica al DOCV l'admissió definitiva del permís d'investigació. S'inicia un període d'al·legacions d'un mes (fins el 3/07/2014). Aquest mateix dia la PNC Secció Costur es persona a la Conselleria d'Indústria com a part interessada en l'expedient i també a l'Ajuntament de Costur per a que, tot i no ser de la seua competència, sàpien que estem interessats en l'expedient i que volem rebre la informació que els puga arribar). Consultem l'expedient a la Conselleria d'Indústria i prenem notes per a redactar al·legacions.
A partir d'ara:
  1. La conselleria ha de resoldre les al·legacions.
  2. L'empresa ha de modificar el Projecte d'Investigació i el Pla de Restauració o bé renunciar al permís.
  3. Si l'empresa modifica els projectes i presenta documentació s'obrirà un nou període d'exposició pública i presentació d'al·legacions.
  4. Si finalment es concedeix el permís d'investigació serà declarat d'utilitat pública:
   a. Tindrem 15 dies per a al·legar
   b. L'empresa tindrà 2 mesos per a demostrar que té el permís dels propietaris per a iniciar els treballs d'investigació. Si hi ha propietaris que no donen permís l'empresa ha d'iniciar un expedient d'ocupació forçosa d'acord amb la llei d'expropiació forçosa perquè el permís és d'utilitat pública. Encara que el propietari no done permís l'empresa pot expropiar perquè el permís és de la classe C i es considera d'utilitat pública. El propietari no decideix. Decideix l'empresa.
   c. L'empresa tindrà 4 mesos per a presentar el pla de treball anual.
   d. L'empresa tindrà 6 mesos per a iniciar els treballs d'investigació.
   e. L'empresa tindrà 2 anys per a acabar la investigació (prorrogables fins a 6).
   f. Els recursos extrets només són per a investigació. No poden ser comercialitzats.

Finalitzats els treballs d'investigació, l'empresa haurà de sol·licitar la concessió d'explotació.

L'expedient s'ha de resoldre (d'acord amb la llei de mines) en un termini de 6 mesos sense comptar els períodes d'exposició pública i els transcorreguts entre les resolucions administratives i la seua publicació al DOCV, però l'experiència ens diu que el processos selen ser bastant llargs; a la Bassa Roja l'atorgament del permís va tardar dos anys i a la Trauanta, al terme de Llucena, en va tardar tres.

Informem que, després de tot el que va passar amb el cas de la Bassa Roja, ens hem assabentat de l'admissió d'aquest permís perquè el vam llegir al tauler d'anuncis de l'ajuntament. Pensem que l'Ajuntament ens haguera pogut passar la informació però no ho va fer. En canvi si que ens han notificat que la Conselleria d'Indústria els ha demanat un dictamen sobre l'ampliación d'una mina a Vilafamés (San Miguel II). Des de la PNC Secció Costur els vam contestar tot agraint-los la informació i dient-los que també els haguérem agraït que ens hagueren comunicat l'admissió del permís 2960 FACIES VIMPORT, i que també els agraïrem que, quan el tinguen fet, ens faciliten còpia del dictamen que els ha demanat la Conselleria d'Indústria sobre la mina de Vilafamés.

PERMÍS DE INVESTIGACIÓ

Exposem el mapa de les quadrícules mineres amb els punts aproximats on van les cates i els sondejos i també el mapa cadastral parcel·lari, tot advertint que poden haver-hi errors en la divisió parcel·lària.

En primer lloc es faran sondejos elèctrics o prospeccions sísmiques de refracció, mètodes no destructius, i segon els resultats es determinarà el lloc on es faran els sondejos mecànics (onze sondejos d'entre 30 i 40 metres de profunditat).

Els sondejos es faran als eixamplaments de camins i en espais marginals.

Un dels sondejos està ubicat provisionalment al pla de la Roca, en una parcel·la municipal.

Tot i que el permís diu que no hi ha vies pecuàries, sí que n'hi ha i així ho fa constar la Conselleria de Medi Ambient en el document on diu que no e pot informar el Projecte d'Investigació ni el Pla de Restauració per que siga tingut en compte.

La zona que més els interessa són unes 50 hectàrees a lloc que ells anomenen el pla del Corral dels Coixos on es manifesta el tipus de calcària que busquen.

Al projecte apareixen com a beneficiables les arenisques i les argilites, la qual cosa pot ser preocupant si realment troben argiles perquè es pot transformar en una mina d'argila com les de Moró.

PROJECTE DE RESTAURACIÓ

Segons el Projecte de Restauració els sondejos s'ompliran amb el detritus que generaran i el sobrant es portarà a un altre lloc sense especificar (“donde se quede”).

Es faran tres sembres i plantacions en el moment adequat i tres regs per a afavorir el cicle vegetatiu de les plantes.

Tanmateix, aquesta empresa és la mateixa que va investigar a la partida del Bosc, a la Trauanta. Segons el cadastre miner, se li va concedir un permís d'investigació l'any 2004, però no van treballar fins l'any 2012 (no es van complir els terminis legals?) i tal com mostren les fotos projectades durant l'assemblea no es va restaurar res després d'acabar el treball d'investigació. Observant detingudament la zona el dubte que tenim es saber si tot allò només va ser un treball d'investigació o alguna cosa més.

Aprofitem les fotos de la Trauanta per deixar clar que l'explotació que es preveu a la zona del corral dels Coixos no és com la de la Bassa Roja. A la Bassa Roja l'explotació es feia mitjançant voladures i l'explotació de calcàries ornamentals es fa mitjançant el tall mecànic de la roca i el transport per a optimitzar l'aprofitament.

AL·LEGACIONS

En primer lloc expressem el nostre agraïment als propietaris particulars que ja han presentat al·legacions; a l'ajuntament de Figueroles l'interés que ha mostrat i al de les Useres perquè ens han informat que també en presentaran.
Expliquem el contingut de les setze al·legacions que hem preparat des de la PNC Secció Costur i que tenim un document per si algú vol adherir-se a les al·legacions a títol individual.

PROPOSTES I ACORDS

Se sotmet a la consideració de l'assemblea la conveniència de presentar les al·legacions i s'aprova per unanimitat.

Un assistent proposa que, ja que l'Ajuntament som tots, que presente al·legacions. Comentem que si no les té preparades ja no tindran temps. Un altre assistent proposa que l'Ajuntament s'adherisca a les al·legacions de la PNC Secció Costur. Un altre assistent proposa que si l'Ajuntament no vol presentar al·legacions, almenys haurien d'informar-se de l'estat de l'expedient i mantenir el poble informat. Finalment es consensua proposar a l'Ajuntament que s'adherisca a les al·legacions, que s'informe sobre l'estat de l'expedient i que mantinga el poble informat, la qual cosa s'aprova per majoria.

Es pregunta si es pot al·legar encara que no es tinguen finques dins de les quadrícules mineres i contestem que qualsevol pot al·legar.

Es proposa distribuir fotocòpies de les quadrícules mineres amb la divisió cadastral. Comentem que es pot fer però tenint sempre en compte que poden haver errors en la parcel·lació cadastral i que la informació serà només orientadora.

La PNC Secció Costur proposa recollir firmes en passar l'estiu amb un model per als propietaris afectats i un altre per a tots els que no ho siguen. S'aprova per unanimitat.

Es proposa demanar a l'Ajuntament que inicie els tràmits per a elaborar un Pla General d'Ordenació Urbana per a mantenir protegit el terme municipal perquè si no ordenem nosaltres el terme municipal ens l'ordenaran des de fora a base de projectes que, majoritàriament no desitgem tenir prop del nostre poble. S'informa que en el darrer ple, i en altre ocasions, ja se li ha fet aquesta proposta a l'equip de govern per part dels grups polítics de l'oposició i per part de la Plataforma i que el Sr. Alcalde respon que no ens fa falta, que val molts diners, que costarà molt de temps... i que les normes subsidiàries de l'any 1988 són suficients. La proposta de demanar l'elaboració del PGOU s'aprova per unanimitat.

S'aporta la informació que el material que busca l'empresa és una calcària ornamental anomenada “Rojo Alicante” i “Emperador”, un material molt car, però que si hi ha molta oposició l'empresa podria abandonar el projecte.

Es tanca l'assemblea a les 21:00.


dissabte, 5 de juliol del 2014

Presentades les al·legacions contra la Pedrera del Collado - Pla del Maneguet

El passat dia 2 de juliol la PNC Secció Costur va presentar al registre de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les 16 al·legacions que es van explicar a la VII assemblea veïnal celebrada el dia 28 de juny.

A més d'aquestes setze al·legacions també se'n va presentar una de l'Associació de Veïns del Mas d'Avall i una altra que es va redactar el dilluns dia 30 amb informació procedent del PGOU de Figueroles que ens va fer arribar el mateix Ajuntament de Figueroles.

Segons el PGOU de Figueroles, major part de la part afectada del terme de Figueroles és sòl rustic amb protecció forestal, sobre el qual no es poden fer treballs miners, menys encara si tenim en compte que la normativa vigent en matèria de protecció de sòl forestal afectat per incendis prohibeix expressament qualsevol activitat minera en aquest tipus de terreny durant els deu anys posterior a l'incendi.
L'al·legació de l'Associació de Veïns del Mas d'Avall és sobre les distàncies mínimes a què les activitats potencialment perilloses s'han de situar des dels nuclis urbans ja que el Mas d'Avall està situat a menys de 2000 metres de les quadrícules mineres sol·licitades per a la investigació.

Les al·legacions presentades per la PNC Secció Costur compten amb el recolzament unànim de l'assemblea i d'una seixantena d'adhesions de a títol individual recollides entre veïns i afectats. Les al·legacions giren al voltant d'aquests setze punts:

1.- Sobre les vies pecuàries.
2.- Sobre els accessos previstos a les zones d'investigació.
3.- Sobre els camins tradicionals i històrics.
4.- Sobre els corrals ramaders.
5.- Sobre les distàncies mínimes des dels nuclis urbans.
6.- Sobre les distàncies mínimes des dels edificis.
7.- Sobre els sondejos pròxims a la CV-165 i al pont de Sidreta.
8.- Sobre la proximitat de la font del Collado.
9.- Sobre la proximitat de barrancs.
10.- Sobre les basses del Club de Caçadors com a abeuradors i zones humides.
11.- Sobre fauna: lepidòpters i coleòpters.
12.- Sobre fauna: nidificació de l'Àguila reial, l'Àguila serpera, l'Arpellot cendrós i diverses espècies de falcons a la Penya Roja.
13.- Sobre la classificació del sòl.
14.- Sobre la valoració del paisatge.
15.- Sobre les cavitats subterrànies.
16.- Sobre els Projectes de Restauració en general.

També hem tingut notícia que l'Ajuntament de les Useres presentarà al·legacions a aquest projecte d'investigació.

divendres, 13 de juny del 2014

Explotació minera al Collao - pla del Maneguet


Com ja vam informar al nostre blog el passat 28 de març de 2013, l’empresa Agua, Minería y Medio Ambiente, SL va sol·licitar l’any 2012 un permís d’investigació sobre tres quadricules mineres que afecta majoritàriament el terme de Costur però també el de les Useres i el de Figueroles.

La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació va admetre a tràmit el permís d’investigació el dia 14 de maig de 2014 (DOCV 7287, 03/06/2014) i s’ha obert un període d’al·legacions de trenta dies que finalitzarà el dia 3 de juliol de 2014.

La reacció immediata de la Plataforma NO a la Contaminació Secció Costur, només tindre coneixement de la notícia va ser:

1.- personar-nos com a interessats en l’expedient a la conselleria i a l’Ajuntament de Costur;

2.- posar-nos en contacte amb persones de Figueroles i les Useres i fer-les sabedores del cas;

3.- preparar al·legacions per a presentar-les durant el període d’exposició pública

i 4.- convocar una assemblea veïnal per a informar sobre el permís d’investigació i sobre les al·legacions que presentarem com a plataforma. L'assemblea se celebrarà el dissabte 28 de juny de 2014 a les 19:00 hores al Pavelló Municipal de Costur.

En aquest mapa es poden veure les tres quadrícules mineres on l’empresa vol fer els sondejos i les cates si finalment obté el permís. L’empresa pretén realitzar, entre altres treballs d’investigació, 11 sondejos mecànics d’entre 30 i 40 metres de profunditat i una cata a cada quadrícula.


Cal recordar que Agua, Mineria y Medio Ambiente té altres permisos actius al terme de Llucena i que és la mateixa empresa que va treballar a la Trauanta on, segons els cadastre miner té un permís d'investigació. En aquest blog ja vam publicar un parell d'entrades relacionades amb aquest assumpte amb els títols Fotos de la TrauantaFotos de la Trauanta (II) en què es pot apreciar com ha quedat el paratges després de fer la investigació per a la qual tenien permís.

dilluns, 3 de març del 2014

Al·legació contra la pedrera de les Raboseres

Us donem a conèixer la nota de premsa de la Plataforma NO a la Contaminació i l'al·legació que hem presentat a l'Ajuntament de l'Alcora contra la pedrera de les Raboseres.


1.- NOTA DE PREMSA


LA PLATAFORMA PRESENTA ALEGACIONES CONTRA LA CANTERA Y FABRICACIÓN DE ASFALTO, CEMENTO Y HORMIGÓN DE “LES RABOSERES”
El pasado 4 de febrero se abrió el plazo información pública del expediente para conceder la licencia ambiental a la ampliación de la cantera de áridos para tratamiento de la materia prima en fabricación de aglomerado asfáltico, de suelo grava-cemento y de hormigón emplazada en la partida de Les Raboseres de l’Alcora.
Desde la PNC hemos presentado alegaciones por varios motivos. Primero porque consideramos que falta documentación necesaria para aprobar el proyecto. Segundo por apoyo a los vecinos de Costur que durante el día recibirán toda la contaminación, tanto ambiental como acústica, por la dirección de los vientos predominantes y como sabemos acaban de salir de la protesta contra otra cantera situada cerca de esta de Les Raboseres. Y por último y no por ello menos importante, porque esta actividad, teniendo en cuenta las emisiones previstas en la instalación de trituración y producción de aglomerado asfáltico, supone un alto volumen anual de emisiones contaminantes, que se sumará a los niveles de emisión de partículas ya existentes en la comarca, fuertemente castigada por la contaminación atmosférica de la industria de la cerámica, atomizadores de arcilla y la industria del esmalte.
Pensamos que la creación de 5 puestos de trabajo no compensa el aumento de la contaminación atmosférica, sobre todo cuando ya estamos en los límites legales de calidad del aire y los días de calma y la falta de lluvias, los superamos ampliamente. Si tenemos en cuenta que los vientos de componente SE durante el día, los que dirigen los contaminantes emitidos hacia Costur, durante la noche se invierten, contribuyen a aumentar los niveles de emisión de la zona. Añadiendo que la emisión de los COV por la ventilación de los materiales asfálticos, especialmente al ser calentados para su aplicación, y teniendo en cuenta que no consta ningún sistema de control sobre este tipo de emisiones, tenemos un contaminante más que añadir a la ya mala calidad de nuestro aire.
Por todo ello, desde la Plataforma solicitamos que no se conceda esta Licencia Ambiental por parte del Ayuntamiento de l’Alcora por entender que ya está saturada la actividad industrial contaminante en nuestro término municipal
Plataforma Ciutadana No a a la Contaminació2.- AL·LEGACIÓ PRESENTADA A L'AJUNTAMENT DE L'ALCORA


Jo, D. José Antonio Albert Monferrer,  DNI: XXXXXXXXX,  domiciliat al C/ XXXXXXXXXXXXXXXX,  de  l´Alcora 12110 de Castelló, en nom propi i en representació de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, presente la següent al·legació a l’expedient 02/10 LA sobre la concessió de la Llicència Ambiental a l’empresa Áridos Alcalatén SL per a l’explootació d’una pedrera a la partida de les Raboseres del terme de l’Alcora i l’extensió del tractament de la matèria primera per a l’elaboració d’aglomerat asfàltic.
ANTECEDENTS
1) Vista la publicació al BOP núm. 15 del dia 04/02/2014 de l’edicte de l’Ajuntament de l’Alcora pel qual s’inicia el procediment d’exposició pública per a la concessió de la Llicència Ambiental a l’empresa Áridos Alcalatén SL per a l’explotació d’una pedrera a la partida de les Raboseres del terme de l’Alcora i l’extensió del tractament de la matèria primera per a l’elaboració d’aglomerat asfàltic.
2) Vist i consultat l'expedient 02/10 LA sobre aquest assumpte que es tramita a l'Ajuntament de l'Alcora
AL·LEGACIÓ
La Plataforma NO a la Contaminació fa constar i al·lega que de la lectura de l’expedient 02/10 la es dedueix que l’empresa ja ha consumit un període de pròrroga de tres mesos (31/10/2013, registre d’entrada 5693) que va expirar el 08/02/2014 per a aportar la documentació necessària per a l’obtenció de la Llicència Ambiental sense que aquesta documentació haja sigut aportada en la seua totalitat. A l’expedient 02/10 LA sobre el tema objecte d’exposició pública falten dos documents que són:
1.- Sol·licitud d’autorització d’abocaments de líquids residuals i posterior autorització per part de la Confederació Hidrogàfica del Xúquer, preceptiu segons l’ordenança municipal de l’Ajuntament de l’Alcora.
2.- Autorització administrativa de la Conselleria de Medi Ambient, preceptiva segons la Llei 34/2007 de Qualitat de l’aire i protecció atmosfèrica, per pertànyer l’activitat als epígrafs A i B de l’annex.
i que mentre aquesta falta de documentació perdure no ha de ser concedida la Llicència Ambiental sol·licitada per Áridos Alcalatén SL ja que, com molt bé recorda l’Ajuntament de l’Alcora a la mateixa empresa mitjançant carta datada el 23 de gener de 2014 “es requisito previo para la concesión de la Licencia Ambiental la obtención de las autorizaciones de otros órganos que vengan exigidas por normativa sectorial aplicable”.
Afegir que considerem que un dels municipis més afectats per aquesta pedrera és Costur . Des de la zona on es pensa instal·lar la pedrera fins al poble hi ha una relació directa amb la direcció dels vents dominants en aquesta zona, de manera que la pols produït tant per la pròpia extracció com pels vehicles en carregar i desplaçar-se, com olors i sorolls arribaran fins als veïns de Costur. Tot això empitjorat per les poques pluges que es produeixen a la zona i que no contribueixen a netejar l'atmosfera .
Com ja és sabut, l'any passat els veïns van lluitar contra la instal·lació d'una pedrera similar en el seu propi terme, a una distància de poc més de 1,5 km de la de les Rabosseres, recollint unes 2500 firmes en contra. I entre els punts del manifest que es signava estaven:
- Perquè incrementarà els ja alts nivells de contaminació que pateix la nostra comarca
- Perquè l'increment dels nivells de contaminació de l'aire existents empitjorarà els problemes de salut dels habitants de Costur i dels de la resta dels pobles de la comarca, principalment la salut d'aquells que pateixen malalties respiratòries, broncopulmonars, MPOC, al·lèrgies ...
- Perquè provocarà un deteriorament irreversible de la imatge que fins ara estem intentant oferir del nostre poble (un poble tranquil i relativament lliure de contaminació ) i una devaluació considerable del patrimoni individual de cada un dels Costurencs i de tots aquells que se senten pel fet d'haver adquirit un segon habitatge a la urbanització la Lloma Blanca, al Mas d'Avall o al mateix centre urbà.
I després d'una enquesta d'opinió realitzada per l'Ajuntament el resultat va ser d'un 82% en contra.
D'altra banda, des Costur s'està intentant potenciar el poble com a zona de residència permanent o temporal per als que busquen tranquil·litat i contacte directe amb la natura i un desenvolupament turístic d'interior, com proclamen des del propi Ajuntament en modificació puntual n º 4 de les Normes Subsidiàries del 19 de juliol de 2013, que diu:
"Durante los últimos años, y como consecuencia de la programación de la UE-1 del Sector 1 del Suelo Urbanizable Residencial de Costur se ha producido un incremento significativo de población en el municipio. Familias provenientes de pueblos y ciudades colindantes han decidido fijar su residencia en Costur, en busca de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

También, en época estival, el municipio de Costur se convierte en una opción de veraneo para muchos ciudadanos de la provincia, resultando una alternativa a la playa, cada vez más elegida por los distintos atractivos que presenta este municipio y que se ve reforzada gracias a su posición estratégica, muy cerca de L'Alcora y Castellón.

El ayuntamiento de Costur, apuesta por mantener el nivel de calidad de vida del municipio de interior, su tranquilidad y cordialidad de sus habitantes, así como por un desarrollo turístico de toda la zona, … "

També , l'activitat que ara es pretén autoritzar , tenint en compte que les emissions previstes en la instal·lació d' trituració i producció d'aglomerats asfàltics suposa un alt volum anual , suposa augmentar els nivells d'immissió de partícules a la comarca , ja fortament castigada per les emissions de la indústria taulellera , dels atomitzadors d'argiles i de la indústria de fregida i esmalt , la creació de 5 llocs de treball no compensa els increments de contaminació atmosfèrica màxim quan s'estan ratllant els límits legals de qualitat de l'aire, especialment en els dies de calma , que superen àmpliament els límits diaris , concretament al mes de desembre del  passat any 2013 es van superar els límits diaris 7 dies a tan sols un mes . Si tenim en compte que els vents , que són de component SE pel dia , dirigeixen els contaminants emesos fa el municipi de Costur , s'inverteixen a la nit i ens tornen aquests contaminants a la vall i per tant augmentessin els nivells d'immissió de la zona .
Si a més tenim en compte l’emissió dels COV per ventilació dels materials asfàltics , especialment quan són escalfats per al seu aplicació , sense que consti sistema de control d'aquest tipus d'emissions , tenim un nou contaminant a afegir a la ja mala qualitat del nostre aire .
Per això sol · licitem la no atorgui la llicència ambiental a aquesta planta de producció d'aglomerats asfàltics per entendre saturat l'activitat industrial contaminant al terme municipal de l'Alcora
Signat : Jose Antonio Albert Monferrer
L'Alcora , febrer de 2014

dijous, 13 de febrer del 2014

Assemblea de la PNC a l'Alcora

L'assemblea tindrà lloc a l'Alcora el dia 20 de febrer als salons Bancaixa de les Eres. NO et perdes aquest vídeo. Et posarà la carn de gallina...


dimecres, 22 de gener del 2014

Ninguna administración pública quiere controlar la actividad de Reyval

A petició de l'Assemblea Ciutadana NO a la Incineradora donem difusió a aquest comunicat i al vídeo que l'acompanya, al temps que us conviden a assistir a la 39a Assemblea Ciutadana que tindrà lloc a l'Alcora el dia 28 de gener a les 20:30 als locals de Bancaixa a les Eres.La Conselleria de Medioambiente no controla la actividad de gestión de los residuos sanitarios infecciosos en Reyval. Sanidad no conoce siquiera si el autoclave funciona correctamente, pues todavía no ha ido a revisar su funcionamiento. Las administraciones públicas no cumplen su obligación de control de las actividades con riesgo sanitario para la población, como es la gestión de residuos sanitarios  infecciosos del grupo III, de los que Reyval gestiona unas 2000 toneladas año, prácticamente todos los de la Comunidad Valenciana.


La Conselleria de Medioambiente realizó, por denuncia de la Plataforma, una inspección en mayo de 2013, donde se detectaron un gran número de contenedores de residuos sanitarios infecciosos del grupo III fuera de la cámara frigorífica, imprescindible para evitar la proliferación de organismos infecciosos, así como la reutilización de contenedores de este tipo, algo prohibido por la legislación autonómica. En esta inspección no se revisó el funcionamiento del autoclave porque estaba parado.


La Conselleria de Sanitat, ni siquiera se acercó a las instalaciones a pesar de haber recibido la denuncia con las fotografías que se le enviaron donde se podían observar  como los residuos sanitarios líquidos de los contenedores de infecciosos se vertían al suelo sin ningún control. Se limitó a decir que era competencia de la Conselleria de Medioambiente….. y ya está.


El ayuntamiento, a la vista de las fotografías, envió al día siguiente a la técnico de medioambiente y el ingeniero del ayuntamiento a realizar una inspección, que se limitó a la observación visual de si los contenedores estaban fuera de la cámara frigorífica o no, sin controlar el autoclave, por estar parado. Ahora el ayuntamiento se declara incompetente para hacerle inspecciones a Reyval.


En resumen, ninguna administración pública conoce si es  correcto el funcionamiento del autoclave, que es la única garantía de que la gestión de los residuos sanitarios infecciosos se realiza eficazmente, Las administraciones deben controlar directamente el funcionamiento del autoclave y conocer si las analíticas que exige la AAI garantizan que los residuos infecciosos se han esterilizado totalmente.


Todo esto hasta ahora y después de dos años y medio de funcionamiento no se ha revisado por parte de las administraciones, lo que supone dejación de sus funciones y por tanto es denunciable ante los tribunales de justicia por la via administrativa y también por la via penal. Debemos exigir a las administraciones que realicen este control permanente sobre las actividades de riesgo sanitario en Reyval 


Os convocamos a la XXXIX Asamblea Ciutadana No a la Incineradora para el día 28 de Enero a las 20:30 horas en los locales de Bancaja en las Eras.                               ¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!

Aquest és el vídeo sobre Reyval que la TV local de l'Alcora s'ha negat a emetre: