dilluns, 12 d’agost del 2013

Resultat de l'enquesta d'opinió

Ahir diumenge es va celebrar l'enquesta d'opinió sobre l'explotació minera de la Bassa Roja proposada per l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Costur.

Finalment el cens total s'ha obert no només als empadronats majors de 16 (487) anys sinó també als propietaris d'immobles urbans (189) amb la qual cosa el total de votants possibles ha sigut de 637 persones.

El resultat de l'enquesta ha sigut el següent:

Cens: 673 persones.
Vots emesos: 373 (55,42% de participació)
Vots a favor de l'explotació minera (SÍ): 62 (16,62%)
Vots en contra de l'explotació minera (NO): 309 (82,84%)
Vots en blanc: 2 (0,53%)

Abstencions: 300 (44,57% d'abstenció)


RECULL DE PREMSA:

divendres, 2 d’agost del 2013

Enquesta d'opinió proposada per l'EG

El passat 30 de juliol es va aprovar en sessió plenària a l'Ajuntment de Costur. La proposta es va aprovar amb els 4 vots a favor del grup del PSPV-PSOE, els 2 vots en contra del grup del PP. El regidor de Compromís es va absentar de la sessió abans de la votació.

Tot seguit us oferim una comparativa entre la proposta aprovada per l'assemblea veïnal i l'aprovada per l'Equip de Govern. Cliqueu sobre la imatge i amplieu-la per veure-la més gran.

La proposta aprovada per l'Equip de Govern no preveïa cap solució per a les persones que, tot i estar incloses al cens, no podrien anar a votoar el dia 11 si per qualsevol motiu no estaven al poble.
En presentar-se les primeres reclamacions per part de gent de la Plataforma l'EG ha donat la següent opció de vot per a les persones censades que el dia 11 no podran anar a votar per estar fora del poble.
  1. Recollir les paperetes i el sobre a l'Ajuntament de Costur en horari d'oficina (de 08: a 15:00 hores).
  2. Introduir la papereta elegida al sobre. Tancar el sobre i, una vegada tancat, posar-lo dins d'un altre sobre més gran jutament amb una fotocòpia del DNI. Tancar aquest sobre més gran i signar a la solapa. Aquest sobre s'haurà de lliurar PERSONALMENT a l'Ajuntament de Costur en horari d'oficina (08:00 a 15:00 hores) on es comprovarà efectivament que la persona que vol votar està inscrita al cens de participació. Si la persona que vol votar no éstà inscrita al cens no s'admetrà la presentació del sobre però es podrà presentar una reclamació d'inclusió al cens fins el dia 7 d'agost de 2013.
  3. Les personas que voten mitjançant aquest procediment no podran votar en persona el dia de la realització de l'enquesta d'opinió.
  4. En finalitzar la votació a les 18:00 hores del dia 11 d'agost i en presència dels assistents s'obriran els sobres que s'hagen presentat a l'Ajuntament. Es comprovarà l'existència de la fotocòpia del DNI. S'identificara la persona censada i es procedirà a la introducció del sobre a la urna.
  5. Aquesta modalitat de vot es podrà fer efectiva fins les 15:00 hores del dia 09 d'agost de 2013.
  6. En el moment de fer efectiva aquesa modalitat de vot a l'Ajuntament se li lliura a l'interessat un certificat com a que ha votat.

Queda, però, sense resoldre el vot de las persones no censadas y no propietarias que també són igualment afectats, com ara les parelles dels propietaris i els fills / les filles majors de 16 anys. En aquest cas hi ha la possibilitat de reclamar a l'Ajuntament. La Plataforma disposa d'un model de document que pot utililtzar-se com a guía per a la reclamació, tot modificant-lo segons les circumstàncies de cada persona. Aquest model de document es pot demanar al correu de la Plataforma:
pncseccioncostur@gmail.com 

.