Cronologia pedrera Collado

CRONOLOGIA DE LA PEDRERA DEL COLLADO - PLA DEL MANEGUET

2012/07/19.Agua, Mineria y Medio Ambiente SL sol·licita el Permís d'Investigació número 2960 FACIES VIMPORT, de la classe C, a la Conselleria d'Indústria sobre tres quadrícules procedents del Permís d'Investigació número 2922 COSTUR, que havia sol·licitat CAPLANSA l'any 2006.

2014/05/14.- Admissió definitiva a tràmit del permís 2960 FACIES VIMPORT.

2014/05/24 .– L'admissió es publica al BOP per a exposició publica encara que els terminis d'al·legació no comencen fins l'endemà de la publicació al DOCV.

2014/05/27.- Veiem l'admissió del permís publicada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Costur.

2014/05/29.- La Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, emet un informe sobre el Pla de Restauració del Projecte d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT on diu que no es pot informar per una sèrie de deficiències, la més important perquè no es determina amb exactitud el lloc on es volen fer els sondejos i les cates i també perquè s'obvia la presència de dues vies pecuàries classificades al terme de Costur.

2014/06/03.- Es publica al DOCV l'admissió definitiva del Permís d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT. S'inicia un període d'al·legacions d'un mes (fins el 3/07/2014). Aquest mateix dia la PNC Secció Costur es persona a la Conselleria d'Indústria com a part interessada en l'expedient i també a l'Ajuntament de Costur per a que, tot i no ser de la seua competència, sàpien que estem interessats en l'expedient i que volem rebre la informació que els puga arribar). Consultem l'expedient a la Conselleria d'Indústria i prenem notes per a redactar al·legacions.

2014/06/28.- VII Assemblea veïnal. S'acorda presentar a la Conselleria d'Indústria les setze al·legacions preparades per la plataforma que se sumen a les presentades per particulars. Sabem que l'Ajuntament de les Useres prepara al·legacions. Estem pendents d'informació de l'Ajuntament de Figueroles per a redactar l'al·legació número 17.

2014/06/30.- L'Associació de Veïns del Mas d'Avall prepara una al·legació sobre distàncies mínimes de les pedreres des dels nuclis urbans.

2014/07/02.-La PNC Secció Costur presenta les al·legacions a la Conselleria d'Indústria. Es presenta l'al·legacio de l'Associació de Veïns del Mas d'Avall.

2014/07/05.- Es publica en premsa que l'Ajuntament de les Useres ha presentat un recurs contra la sol·licitud de l'empresa Agua, Minería y Medio Ambiente SL per a desenvolupar el Projecte d'Investigació 2960 FACIES VIMPORT.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada